Huy Chương Vàng Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao

Huy Chương Vàng Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao

Phấn Nụ Bà Tùng vinh dự đón nhận Quả Cầu Vàng – Chứng Nhận Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao Phù Hợp Với Tiêu Chuẩn.

Phấn nụ bà tùng đạt giải phấn nụ an toàn
Phấn nụ bà tùng đạt giải phấn nụ an toàn

 

phan-nu-hue-phan-nu-ba-tung-hoat-dong-xa-hoi
Phấn nụ Bà Tùng bảng vàng lưu danh.

doanh-nhan-viet-nam-lam-theo-loi-bac

Doanh nhân Việt Nam làm theo lời Bác