0909443302

Add anything here here or just remove it..

Kiểm Định Chất Lượng Sản Phẩm Bộ Y Tế Cấp.

Kiểm Định Chất Lượng Sản Phẩm

Phấn Nụ Bà Tùng được Bộ Y Tế kiểm định chất lượng sản phẩm:

Giấy kiểm định của Bộ Y Tế công nhận Sản phẩm Phấn Nụ Bà Tùng là sản phẩm an toàn cho da, không có thành phần hóa học làm tổn hại đến da mặt của bạn.

 

phieu-kiem-nghiem-6thang-phan-nu-ba-tung-hue
Phiếu kiểm nghiệm phấn nước – phấn nụ Bà Tùng do bộ y chứng nhận hạn dùng SP – 6 tháng
phieu-kiem-nghiem-2,5g-phan-nu-ba-tung
Kiểm Nghiệm sản phẩm phấn nụ 2,5g thời hạn sử dụng sp – 3 năm.

Đánh giá


Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Kiểm Định Chất Lượng Sản Phẩm Bộ Y Tế Cấp.”