co-so-phan-nu-ba-tung-tai-hue
Báo Chí Phấn Nụ Bà Tùng Huế, Tin Tức

Phấn Nụ Bà Tùng Bí Quyết Làm Đẹp Phóng Sự Báo Người Lao Động

Bí quyết hoàng cung tái xuất nhân gian. Phấn nụ, bí quyết làm đẹp cho cung nữ và hoàng hậu dưới triều nhà Nguyễn được giao một cung nữ nắm giữ. Sau ngày vương triều sụp đổ, người cung nữ này đã truyền công thức pha chế phấn nụ cho con gái Trần Thị Thiểu (bà Hường là gọi theo tên chồng – phong tục người Huế).