Video Clip Phóng Sự Phấn Nụ Bà Tùng Huế

Video Clip Phóng Sự Phấn Nụ Bà Tùng Huế

Phấn Nụ – Bí Mật Nét Đẹp Cung Đình Huế

YAN Around – Một Vòng Trải Nghiệm Huế 2015

Phấn nụ bà Tùng – Culture Mosaic VTV4

Phấn nụ – Phóng Sự TRT 2011

Phấn nụ huế bí quyết nét đẹp từ Cung Đình Huế

Hoài Linh – Tiếu Lâm Bách Nghệ HTV7 về Phấn Nụ

Phấn nụ an toàn – Doanh nhân làm theo lời Bác

Phấn Nụ – Góc Lạ Quen Saigon Channel

Phấn Nụ – Thời sự VTV Huế 2012

Chi Nhánh TPHCM Phấn Nụ Bà Tùng C12 ( Cộng Hòa)

Chương Trình Việt Nam Đất Nước – Con Người

Festival huế 2012 về Phấn Nụ Bà Tùng

Khám phá phấn nụ – S Viet Nam tập 608

Phấn Nụ – Chào ngày mới VTV Huế 2013